केही_प्रदेश_ऐनलाई_संशोधन_गर्ने_अध्यादेश_२०७९

1 January, 1970

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.
Under Construction