क्र.सं. विभाग/कार्यालय ठेगाना पद व्यक्तिको नाम सम्पर्क नं. इमेल
1 क.न.पा.२ खोक्सा उदयपुर नि.प्रमुख उद्योग अधिकृत पार्थ राज गौतम ९८५२८३५६०६ csidbudayapur@gmail.com
2 इटहरी उप म न पा–५ सुनसरी नि.प्रमुख उद्योग अधिकृत राजन पाण्डे ९८५२०५२१५८ csiosunsari@gmail.com

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.
Under Construction