श्री भक्तिप्रसाद सिटौला

श्री भक्तिप्रसाद सिटौला (मा. मन्त्री)

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.
Under Construction