मिति सम्झौता नं. सूचना / प्रेस विज्ञप्ति डाउनलोड अवस्था
Update Coming Soon

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पाँचथरको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना

3 February, 2023

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पाँचथरको प्रस्ताव छनौटको सूचना

3 February, 2023

भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पाँचथरको प्रस्ताव छनौट तथा सम्भौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचाना

1 February, 2023
श्री पशुपति पोखरेल
श्री पशुपति पोखरेल

प्रवक्ता

9852070302

डा. गंगाराम यादव
डा. गंगाराम यादव

सूचना अधिकारी

9842297061

श्री शोभा दाहाल
श्री शोभा दाहाल

गुनासो सुन्ने अधिकारी

9862075320

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.
Under Construction